منابع آموزشی American First Friends 1

رایگان
0فروش
رایگان

منابع آموزشی آنلاین American First Friends 1

زبان آموزان عزیز از طریق این بخش می توانند به منابع آموزشی و کمک آموزشی کتاب American First Friends 1 دسترسی داشته باشند. موارد ارائه شده به تفکیک هر درس دسته بندی و ارائه شده اند. جهت مشاهده گزینه «جلسات دوره» در بالای صفحه را انتخاب فرمائید.

ویدئوهای کمک آموزشی

ویدئوهای آموزشی نکات گرامری، مکالمه و موضوع هر درس توسط اساتید زبان آن

فایل های صوتی

فایل های صوتی مربوط به کتاب آموزشی و کتاب تمرین به تفکیک هر درس

فایل های ویدئویی

ویدئوهای آموزشی مربوط به کتاب آموزشی به تفکیک هر درس

خودآزمایی و آزمون

خودآزمایی و آزمون های مربوط به دوره آموزشی به تفکیک موضوع و درس

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
سطح دوره

پیشرفته, متوسط, مقدماتی

Unit 01

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 4) فایل صوتی

00:46

Lesson 1 - Listen and Find (Page 4) فایل صوتی

00:27

Lesson 1 - Sing (Page 4) فایل صوتی

01:42

Lesson 2 - Listen and Say (Page 5) فایل صوتی

00:26

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 6) فایل صوتی

03:31

Lesson 3 - Sing and Do (Page 6) فایل صوتی

03:31

Lesson 4 - Look and Listen (Page 7) فایل صوتی

00:39

Lesson 4 - Listen and Act (Page 7) فایل صوتی

00:39

Lesson 5 - Listen and Point (Page 8) فایل صوتی

00:25

Lesson - Learn the letters . Sing (Page 9) فایل صوتی

00:56

Unit 02

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 10) فایل صوتی

00:22

Lesson 1 - Listen and Find (Page 10) فایل صوتی

00:40

Lesson 2 - Listen and Say (Page 11) فایل صوتی

00:23

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 12) فایل صوتی

01:42

Lesson 3 - Listen and Do (Page 12) فایل صوتی

01:42

Lesson 4 - Look and Listen (Page 13) فایل صوتی

00:38

Lesson 4 - Listen and Act (Page 13) فایل صوتی

00:38

Lesson 5 - Listen and Point (Page 14) فایل صوتی

00:17

Lesson 5 - Listen and Say (Page 14) فایل صوتی

00:17

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 15) فایل صوتی

00:55

Unit 03

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 16) فایل صوتی

00:22

Lesson 1 - Listen and Find (Page 16) فایل صوتی

00:39

Lesson 2 - Listen and Say (Page 17) فایل صوتی

00:29

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 18) فایل صوتی

01:56

Lesson 3 - Sing and Do (Page 18) فایل صوتی

01:56

Lesson 4 - Look and Listen (Page 19) فایل صوتی

00:35

Lesson 4 - Listen and Act (Page 19) فایل صوتی

00:35

Lesson 5 - Listen and Point (Page 20) فایل صوتی

00:22

Lesson 5 - Listen and Say (Page 20) فایل صوتی

00:22

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 21) فایل صوتی

00:55

Unit 04

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 22) فایل صوتی

00:22

Lesson 1 - Listen and Find (Page 22) فایل صوتی

00:39

Lesson 2 - Listen and Say (Page 23) فایل صوتی

00:19

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 24) فایل صوتی

02:23

Lesson 3 - Sing and Do (Page 24) فایل صوتی

02:23

Lesson 4 - Listen and Sing (Page 25) فایل صوتی

02:49

Lesson 4 - Sing and Point (Page 25) فایل صوتی

02:49

Lesson 5 - Listen and Point (Page 26) فایل صوتی

00:18

Lesson 5 - Listen and Say (Page 26) فایل صوتی

00:18

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 27) فایل صوتی

00:55

Unit 05

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 28) فایل صوتی

00:22

Lesson 1 - Listen and Find (Page 28) فایل صوتی

00:39

Lesson 2 - Listen and Say (Page 29) فایل صوتی

00:30

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 30) فایل صوتی

02:10

Lesson 3 - Sing and Do (Page 30) فایل صوتی

02:10

Lesson 4 - Look and Listen (Page 31) فایل صوتی

00:39

Lesson 4 - Listen and Act (Page 31) فایل صوتی

00:39

Lesson 5 - Listen and Point (Page 32) فایل صوتی

00:16

Lesson 5 - Listen and Say (Page 32) فایل صوتی

00:16

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 33) فایل صوتی

01:18

Unit 06

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 34) فایل صوتی

00:19

Lesson 1 - Listen and Find (Page 34) فایل صوتی

00:33

Lesson 2 - Listen and Say (Page 35) فایل صوتی

00:25

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 36) فایل صوتی

01:52

Lesson 3 - Sing and Do (Page 36) فایل صوتی

01:52

Lesson 4 - Look and Listen (Page 37) فایل صوتی

00:37

Lesson 4 - Listen and Act (Page 37) فایل صوتی

00:37

Lesson 5 - Listen and Point (Page 38) فایل صوتی

00:16

Lesson 5 - Listen and Say (Page 38) فایل صوتی

00:16

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 39) فایل صوتی

01:17

Unit 07

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 40) فایل صوتی

00:22

Lesson 1 - Listen and Find (Page 40) فایل صوتی

00:40

Lesson 2 - Listen and Say (Page 41) فایل صوتی

00:29

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 42) فایل صوتی

02:10

Lesson 3 - Sing and Do (Page 42) فایل صوتی

02:10

Lesson 4 - Listen and Sing (Page 43) فایل صوتی

02:07

Lesson 4 - Sing and Point (Page 43) فایل صوتی

02:07

Lesson 5 - Listen and Point (Page 44) فایل صوتی

00:19

Lesson 5 - Listen and Say (Page 44) فایل صوتی

00:19

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 45) فایل صوتی

01:18

Unit 08

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 46) فایل صوتی

00:23

Lesson 1 - Listen and Find (Page 46) فایل صوتی

00:40

Lesson 2 - Listen and Say (Page 47) فایل صوتی

00:32

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 48) فایل صوتی

02:39

Lesson 3 - Sing and Do (Page 48) فایل صوتی

02:39

Lesson 4 - Look and Listen (Page 49) فایل صوتی

00:38

Lesson 4 - Listen and Act (Page 49) فایل صوتی

00:38

Lesson 5 - Listen and Point (Page 50) فایل صوتی

00:20

Lesson 5 - Listen and Say (Page 50) فایل صوتی

00:20

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 51) فایل صوتی

01:16

Lesson 6 - Listen and Trace (Page 51) فایل صوتی

01:00

Unit 09

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 52) فایل صوتی

00:44

Lesson 1 - Listen and Find (Page 52) فایل صوتی

00:46

Lesson 2 - Listen and Say (Page 53) فایل صوتی

00:34

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 54) فایل صوتی

03:21

Lesson 3 - Sing and Do (Page 54) فایل صوتی

03:21

Lesson 4 - Listen and Sing (Page 55) فایل صوتی

02:00

Lesson 4 - Sing and Point (Page 55) فایل صوتی

02:00

Lesson 5 - Listen and Point (Page 56) فایل صوتی

00:19

Lesson 5 - Listen and Say (Page 56) فایل صوتی

00:19

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 57) فایل صوتی

01:16

Unit 10

First Friends 1

Lesson 1 - Listen and Say (Page 58) فایل صوتی

00:22

Lesson 1 - Listen and Find (Page 58) فایل صوتی

00:41

Lesson 2 - Listen and Say (Page 59) فایل صوتی

00:51

Lesson 3 - Listen and Sing (Page 60) فایل صوتی

02:03

Lesson 3 - Sing and Do (Page 60) فایل صوتی

02:03

Lesson 4 - Look and Listen (Page 61) فایل صوتی

00:38

Lesson 4 - Listen and Act (Page 61) فایل صوتی

00:38

Lesson 5 - Listen and Point (Page 62) فایل صوتی

00:21

Lesson 5 - Listen and Say (Page 62) فایل صوتی

00:21

Lesson 6 - Learn the letters . Sing (Page 63) فایل صوتی

01:17

Lesson 6 - Listen and Trace (Page 63) فایل صوتی

00:59

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “منابع آموزشی American First Friends 1”

×
واتساپ
اینستاگرام
مشاوره و پشتیبانی