گروه های آموزشی

مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان (Smart Choice)

آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (Objective IELTS)

مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان (Smart)

مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان (hip Hip hooray)

تست عنوان (سرویس تست اول شهریور)